โครงการบ้านคาวิทยาร่วมใจป้องกันภัยไวรัสโคโรน่า COVID-19

โครงการบ้านคาวิทยาร่วมใจป้องกันภัยไวรัสโคโรน่า COVID-19

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมตามโครงการบ้านคาวิทยาร่วมใจ ป้องกันภัยไวรัสโคโรน่า ณ ห้องประชุมไพลินโรงเรียนบ้านคาวิทยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 โดยการนำของผู้อำนวยการ ..

เปิดอ่าน : 16 ครั้ง เขียนวันที่ : 2020-07-30 11:54:59

การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง และเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โดยแบ่งออกเป็น ช่วงเช้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และช่วงบ่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปล..

เปิดอ่าน : 48 ครั้ง เขียนวันที่ : 2020-07-25 21:45:21

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคาวิทยา โดยมีผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพร  โ..

เปิดอ่าน : 67 ครั้ง เขียนวันที่ : 2020-07-24 06:42:59

การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านคาวิทยา โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา ต้อนรับการตรวจเยี่ยมจาก นายสุทธิพงษ์ พุ..

เปิดอ่าน : 93 ครั้ง เขียนวันที่ : 2020-07-01 10:53:44

อ่านทั้งหมด