สอบธรรมสนามหลวง 2562
25 พฤศจิกายน “วันวชิราวุธ”
 

2019-11-25 15:01:35

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
25 พฤศจิกายน “วันวชิราวุธ”..
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
 

2019-11-25 10:36:21

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน..
ประชุมผู้ปกครองสัญจร ประจำปีการศึกษา 2562
 

2019-11-21 21:09:11

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
ประชุมผู้ปกครองสัญจร ประจำปีการศึกษา 2562..
Prasartrat Open House 2019
ประเพณีลอยกระทง