พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
 

2020-07-24 13:22:29

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท..
ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุม ๒ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
 

2019-08-09 22:45:00

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาร่วมกิ..
กิจกรรม เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 

2019-07-26 11:35:45

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
กิจกรรม เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ..
งานนิทรรศการ
 

2019-02-14 22:16:51

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
งานนิทรรศการ "สานฝันสู่อาชีพ" ..
เปิดบ้าน ( OPEN house ) “ Check in BP 4.0 “
 

2019-01-21 11:54:43

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
เปิดบ้าน ( OPEN house ) “ Check in BP 4.0 “..
กิจกรรมสืบสานประเพณี
 

2018-11-22 10:09:58

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
กิจกรรมสืบสานประเพณี ..