โครงการบ้านคาวิทยาร่วมใจป้องกันภัยไวรัสโคโรน่า COVID-19
 

2020-07-30 11:54:59

โรงเรียนบ้านคาวิทยา
โครงการบ้านคาวิทยาร่วมใจป้องกันภัยไวรัสโคโรน่า COVID-19..
การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 

2020-07-25 21:45:21

โรงเรียนบ้านคาวิทยา
การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563..
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 

2020-07-24 06:42:59

โรงเรียนบ้านคาวิทยา
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบ..
การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 

2020-07-01 10:53:44

โรงเรียนบ้านคาวิทยา
การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563..
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 

2020-06-30 18:26:07

โรงเรียนบ้านคาวิทยา
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย..
การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2563
 

2020-06-30 18:20:42

โรงเรียนบ้านคาวิทยา
การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2563..