คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีร่วมกันทำบุญ ณ วัดทุ่งลาดหญ้า
 

2020-07-28 23:18:11

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจน..
พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องสักการะเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 

2020-07-23 15:30:05

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า
พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องสักการะเนื่องในวโรกาสมหา..
มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5และ 6
 

2020-06-29 16:57:05

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า
มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5และ 6..
#มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 

2020-06-29 16:51:07

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า
#มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3..
#มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 

2020-06-29 16:46:57

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า
#มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2..
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี วันที่ 23 มิถุนายน 2563
 

2020-06-29 16:45:43

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดห..