กิจกรรมเปิดบ้าน ท.ว.
การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความจงรักภักดี
 

2016-11-23 09:52:23

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความจงรักภักดี..
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
 

2016-07-03 16:20:26

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ..
พิธีมอบแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา
 

2016-05-29 22:58:43

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
พิธีมอบแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา..
วันครู 16 มกราคม พ.ศ. 2559
นายสมชาย รองเหลือ เยี่ยมชมโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
 

2016-01-15 11:15:04

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
นายสมชาย รองเหลือ เยี่ยมชมโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา..