ร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562
 ร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
 วันที่ 8 สิงหาคม 2562 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ขับเคลื่อนโครงการ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ขับเคลื่อนโครงการ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรีย
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ขับเคลื่อนโครงการ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ขับเคลื่อนโครงการ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรีย
7 สิงหาคม 2562 รับการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน สพฐ.
 7 สิงหาคม 2562 รับการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน สพฐ.
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2)
 วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2)